Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Kontakt

Katedra Teologii Katolickiej

ul. Warszawska 50, 15-077 Białystok
tel. 85 745 70 90
ktk@uwb.edu.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
W czasie studiów podyplomowych do godz. 20:00

Redakcja Rocznika Teologii Katolickiej
rtk@uwb.edu.pl

Redakcja Studiów Teologii Dogmatycznej
std@uwb.edu.pl