Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Aktualności

2017

Sympozjum Kościół-Patriotyzm-Ojczyzna 5 maja 2017

Zjazd Paschalny 2017

Uniwersytet w Białymstoku zacieśnia współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II

Komunikat RTK 2017

Warsztaty duszpasterskie 7-8 marca 2017 r.

Rozpoczęcie II semestru na studiach podyplomowych katechetyczno-pedagogicznych.

Warsztaty formacyjno-pastoralne: Przepowiadanie z ambony dzisiaj.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Katolickiej

KONFERENCJA NAUKOWA MISYJNOŚĆ JAKO PARADYGMAT W EKLEZJOLOGII

2016

RADOŚĆ, PROSTOTA I MIŁOSIERDZIE

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

Nowość wydawnicza Katedry Teologii Katolickiej UwB

Konferencja "Edukacja w Polsce od Chrztu Mieszka I do teraźniejszości" 24 maja 2016 r.

Katedra Teologii Katolickiej UwB na 4. PKO Białystok półmaraton City Run 5K

Sympozjum naukowe "Błogosławiona na nasze czasy - Bolesława Lament (1862-1946)." 4 czerwca 2016 r.

Konferencja naukowa "Mózg, świadomość, myśl" 23-25 maja 2016 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa Piękno w sacrum

Konferencja naukowa: Zjazd Paschalny 2016 - Duszpasterstwo liturgiczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin spotkał się z pracownikami Katedry Teologii Katolickiej UwB

Warsztaty Duszpasterskie 23 i 24 lutego 2016

Konferencja naukowa: Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski w aspekcie Miłosierdzia Bożego

2015

Konsekracja życia

Dni Godności Życia

Nabór na studia

Rewolucja macierzyństwa

Światowe Dni Młodzieży w Polsce - nadzieje i perspektywy

Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny

Dzień świętości życia

Olimpiada Teologii Katolickiej

NOWA EWANGELIZACJA - między teorią a praktyką

Konferencja naukowa na temat etyki w Polsce i klauzuli sumienia w szkole

2014

Psychologia a formacja ludzka

Konferencja naukowa "In Eo qui confortat"

Konferencja naukowa "In Eo qui confortat"

Konferencja "Człowiek - projekt czy przypadek?"

Człowiek projekt czy przypadek?

Spotkania z twórcami biblijnej katechezy dorosłych

Zjazd kolędowy "Jedyność Jezusa Chrystusa"

2013

Trzecie Dni Godności Życia

XXXI Dni Kultury Chrześcijańskiej

Powołanie lidera biznesu

Hermeneutyczne wyzwania dla teologii

Zjazd paschalny "Obraz Archidiecezji Białostockiej"

Warsztaty duszpasterskie: Wiara a praktyki parakościelne

Zjazd kolędowy "Być solą ziemi"

2012

XX rocznica utworzenia Metropolii Białostockiej – konferencja naukowa – Zjazd paschalny 2012

W trosce o współczesną rodzinę. Teoria, badania, pomoc – seminarium naukowe

Nauka a wiara – konferencja naukowa

,,Nowa ewangelizacja" – warsztaty duszpasterskie dla księży

Kościół naszym domem – Zjazd kolędowy 2012 – konferencja naukowa

2011

II Dni Godności Życia

Dwudziestolecie wizyty Jana Pawła II w Białymstoku – sesja popularno-naukowa

Duszpasterstwo powołań – Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej

W komunii z Bogiem – zjazd kolędowy 2011 – konferencja naukowa

2010

Nuncjatura Apostolska w Rzeczpospolitej. Stan badań i perspektywy – międzynarodowa konferencja naukowa

Młodzież w Kościele – Konferencja naukowa – Zjazd paschalny 2010

Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz – warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej