Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Sympozjum Kościół-Patriotyzm-Ojczyzna 5 maja 2017