Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Komunikat RTK 2017

Szanowni Państwo,

Kolejny XVI tom Rocznika Teologii Katolickiej pragniemy poświęcić między innymi zagadnieniom biblijnym,  liturgicznym, ekumenicznym, pastoralnym, piękna w sacrum, teologii moralnej, dogmatycznej i fundamentalnej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania artykułów w języku angielskim na adres redakcji RTK (rtk@uwb.edu.pl). Szczegółowe zasady publikacji i recenzji nadesłanych artykułów znajdują się na stronie internetowej czasopisma www.rtk.uwb.edu.pl. Termin nadsyłania prac do publikacji mija 31 maja 2017 r.

Rocznik Teologii Katolickiej wydawany przez Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku jest czasopismem naukowym punktowanym (10 punktów)  wpisanym na listę MNiSW.

ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Redaktor Naczelny RTK