Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Warsztaty duszpasterskie 7-8 marca 2017 r.

W dniach 7 i 8 marca 2017 roku odbyły się warsztaty dla kapłanów archidiecezji białostockiej na temat „ Przepowiadanie z ambony dzisiaj”. Warsztaty poprowadził specjalista w dziedzinie homiletyki ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie znany z wielu publikacji z zakresu kaznodziejstwa, Prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, członek Komitetu Nauk Teologicznych przy PAN. W warsztatach wzięło 260 kapłanów. Prelegent podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na to, czym jest „słowo” i jaką ma wagę i moc. Przywołał także w zarysie występujące gatunki homiletyczne oraz zwrócił na elementy wpływające na skuteczne przemawianie. Podkreślił również wagę języka religijnego w przepowiadaniu. Po prelekcji uczestnicy udali się do pracy w grupach tematycznych animowanych przez ks. dr Stanisława Hołodoka : Głoszenie misji, rekolekcji, głoszenie podczas 40-godzinnego nabożeństwa i odpustów parafialnych; ks. dr Dariusza Greleckiego : Głoszenie codzienne i niedzielne; ks. mgr lic. Jarosława Jabłońskiego: Głoszenie w mediach i przez media. Więcej informacji o warsztatach.