Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Katolickiej

Po rozstrzygnięciach konkursowych potwierdzonych uchwałą Senatu UwB stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Katedrze Teologii Katolickiej UwB z dniem 1 marca 2017 r., obejmuje ks. dr hab. Andrzej Proniewski, który od roku 2012 pełni obowiązki Kierownika Katedry Teologii Katolickiej.