Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Aktualności

Komunikat RTK 2017 Warsztaty duszpasterskie 7-8 marca 2017 r. Rozpoczęcie II semestru na studiach podyplomowych katechetyczno-pedagogicznych. Warsztaty formacyjno-pastoralne: Przepowiadanie z ambony dzisiaj. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Katolickiej KONFERENCJA NAUKOWA MISYJNOŚĆ JAKO PARADYGMAT W EKLEZJOLOGII

Publikacje

Rocznik Teologii Katolickiej

Studia Teologii Dogmatycznej

Współpraca zagraniczna

Wydział Teologiczny w Lugano