Katedra Teologii KatolickiejUniwersytetu w Białymstoku

Aktualności

Sympozjum Kościół-Patriotyzm-Ojczyzna 5 maja 2017 Zjazd Paschalny 2017 Uniwersytet w Białymstoku zacieśnia współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II Komunikat RTK 2017 Warsztaty duszpasterskie 7-8 marca 2017 r. Rozpoczęcie II semestru na studiach podyplomowych katechetyczno-pedagogicznych.

Publikacje

Rocznik Teologii Katolickiej

Studia Teologii Dogmatycznej

Współpraca zagraniczna

Wydział Teologiczny w Lugano